Jaskinia Bielska

Najbliższa nam słowacka jaskinia.  Parking w Kotlinie Tatrzańskiej. 

Jaskinia z licznymi zjawiskami krasowymi. Przejście przez jaskinie koło 1h.